ตรวจ

Online Trend Details

ตรวจ

**การตรวจการคอร์รัปชันเริ่มแรกในภาคเงินทุนจีน**เมื่อวันอังคารที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่จีนได้เริ่มต้นเปิดฉากการตรวจสอบการคอร์รัปชันใหม่ในธนาคารรายใหญ่ของรัฐและธนาคารกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงิน ซึ่งเป็นการตรวจสอบครั้งแรกที่มีขนาดใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนตั้งแต่ปี 2564 การตรวจสอบนี้จะรวมการเข้าตรวจสอบที่กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงินแห่งชาติ (NFRA) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) โดยจะเป็นการเข้าตรวจสอบในสำนักงานของหน่วยงานเหล่านี้ภายหลังจากการตรวจสอบเรี้ยวร้อนในปี 2564 ที่มีผลทำให้มีการจับกุมและลงโทษผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมการเงิน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจำนวนอย่างน้อย 130 คนถูกตรวจสอบหรือถูกลงโทษในปี 2566 นอกจากนี้ มีรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าเจ้าหน้าที่และผู้บริหารด้านการเงินถูกตรวจสอบหรือถูกลงโทษเป็นจำนวนมากในปี 2566การตรวจสอบที่กำลังเป็นที่น่าสนใจไปกับธนาคารรายใหญ่สุดของรัฐบาลจีนว่าจะถูกนำโดยอินดัสเทรียลแอนด์คอมเมอร์เชียลแบงก์ออฟไชน่า รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ซึ่งจะถูกตรวจสอบด้วยทีมตรวจสอบของรัฐบาลจีนที่ได้เข้าไปประจำการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจสอบจำนวน 17 แห่งจากทั้งหมด 34 แห่ง ด้วยระยะเวลาการตรวจสอบที่มีความยาวถึง 3 เดือน การตรวจสอบครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการสำคัญที่ยั่งยืนเพื่อความเชื่อถือในระบบการเงินของประเทศจีนในอนาคตตรวจการคอร์รัปชันในภาคเงินทุนจีนไม่เพียงแค่เป็นการพิจารณาถึงแผนที่ได้มีการกระทำผิดแต่นอกเหนือนั้นยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในด้านนี้ให้เกิดการปรับปรุงและป้องกันคอร์รัปชันในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น การตรวจสอบครั้งนี้จึงยืนยันให้เห็นถึงการกระทำของรัฐบาลจีนในการดำเนินการเพื่อความถูกต้องและปราศจากการทุจริตในภาคเงินทุนของประเทศและเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเส้นทางสู่ระบบการเงินที่แข็งแรงและเป็นกลุ่มที่น่าเชื่อถือในอนาคต**เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโดยสำนักข่าวอินโฟเควส**สำนักข่าวอินโฟเควสรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ทำการตรวจสอบการคอร์รัปชันในลักษณะเดียวกับองค์กรการเงิน 25 แห่งในปี 2564 ซึ่งได้นำไปสู่การจับกุมและลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนมากในอุตสาหกรรม การตรวจสอบในปี 2566 จึงเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารด้านการเงินถูกตรวจสอบหรือถูกลงโทษอย่างน้อย 130 คน ทำให้แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่เข้มงวดของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกันกิจกรรมคอร์รัปชันในภาคเงินทุนของประเทศจีนอย่างมีประสิทธิผลด้วยการตรวจสอบคอร์รัปชันในภาคเงินทุนจีนที่มีการปราศจากการทุจริตและพิจารณาถึงผลที่มีร่วมกันระหว่างธนาคารรายใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงินแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนถือว่าเป็นการกระทำที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อถือและความเป็นส่วนตัวในระบบการเงินของประเทศจีนได้ในอนาคตที่ก้าวหน้า**สรุป**การตรวจการคอร์รัปชันในภาคเงินทุนจีนในปี 2566 เริ่มแรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าสู่ก้าวการอณุญาตและห่างไกลออกไปจากคอร์รัปชันในภาคเงินทุนของประเทศจีน การตรวจสอบเชิงลึกนี้ทั้งในศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและหลักทรัพย์จะช่วยสร้างความเชื่อถือในระบบการเงินของประเทศและดำเนินการแก้ไขและอุดมคติในการป้องกันคอร์รัปชันในอนาคตที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน.

If you have any questions, please don't hesitate to Contact Me.

Back to Online Trends
We use cookies on our website. By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies. For more information on how we use cookies go to Cookie Information.